CN-HG600-11

DEORE_T6000_m

CN-HG600-11

제품 스펙

모델번호 CN-HG600-11
시리즈 SHIMANO DEORE T6000 시리즈
Average weight 257g
Chromizing treatment link pin X
Roller link plate SIL-TEC
Type HG-X11

시리즈 라인업

  • 바텀브래킷 프레스핏 타입의 버텀 브래킷
  • 체인 수퍼내로우 HG-X 체인(10단)
  • 페달 PD-M324
  • 페달 PD-T421