S22X

CE-S22X

CE-S22X

자전거를 탈 때나 걸어다닐 때나 스타일을 살려주는 스마트 아이웨어

제품 스펙

모델번호 CE-S22X
시리즈 SHIMANO
렌즈 컬러 Smoke Blue Mirror | Smoke Orange Mirror | Smoke Silver Mirror