Informatie over de wijzigingen in de mededeling over gegevensbescherming

Hieronder zie je in het rood de belangrijkste wijzigingen in de mededeling over gegevensbescherming van januari 2023

 
Versie van maart 2022 Versione Gennaio 2023
2. Verwerkingsverantwoordelijke 2. Verwerkingsverantwoordelijke
Shimano Inc. ("SIC")
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai
Osaka 590-8577, Japan
samen met
SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
Nederland
SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
One Holland, Irvine, California 92618 U.S.A.
en
SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331, Japan
zijn de entiteiten die als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens met betrekking tot E-TUBE PROJECT en E-TUBE RIDE (SIC, SEU, SNAH en SSJ) hierna gezamenlijk "wij", "we", "onze" of "ons" genoemd).
In afwijking van hetgeen hierboven is vermeld, is/zijn de verwerkingsverantwoordelijke(n) voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in verband met E-TUBE PROJECT en E-TUBE RIDE in:
·         Australië, Taiwan en Nieuw-Zeeland SIC;
·         Zwitserland SIC en SEU; en
·         Canada SIC en SNAH.
Indien je afkomstig bent uit deze landen, verwijzen wij bij het gebruik van "wij", "we", "onze" of "ons" of van SIC en/of SSJ en/of SNAH en/of SEU naar het bedrijf of de bedrijven die bij het respectievelijke land genoemd staan.
Je kunt contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke per post op het bovenstaande adres.
Shimano Inc. ("SIC")
3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai
Osaka 590-8577, Japan
samen met
SHIMANO EUROPE B.V. ("SEU")
High Tech Campus 92, 5656 AG Eindhoven,
Nederland
SHIMANO NORTH AMERICA HOLDING, INC. ("SNAH")
One Holland, Irvine, California 92618 U.S.A.
en
SHIMANO SALES CO., LTD. ("SSJ")
1-5-15 Chikukou-Shinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka, 592-8331, Japan
zijn de entiteiten die als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken verantwoordelijk zijn voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens met betrekking tot E-TUBE PROJECT en E-TUBE RIDE (SIC, SEU, SNAH en SSJ) hierna gezamenlijk "wij", "we", "onze" of "ons" genoemd).
In afwijking van hetgeen hierboven is vermeld, is/zijn de verwerkingsverantwoordelijke(n) voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens in verband met E-TUBE PROJECT en E-TUBE RIDE in:
·         Australië, Taiwan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Brazilië, Indonesië, en Thailand SIC;
·         Zwitserland, Israël, en Turkije SIC en SEU; en
·         Canada SIC en SNAH.
Indien je afkomstig bent uit deze landen, verwijzen wij bij het gebruik van "wij", "we", "onze" of "ons" of van SIC en/of SSJ en/of SNAH en/of SEU naar het bedrijf of de bedrijven die bij het respectievelijke land genoemd staan.
Je kunt contact opnemen met iedere gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke per post op het bovenstaande adres.
5. Doeleinden en grondslagen 5. Doeleinden en grondslagen
Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden en alleen wanneer wij een grondslag hebben waar we ons op kunnen baseren. Jouw Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde, of tenzij je ons toestemming geeft.
Wij hebben de doeleinden waarvoor wij jouw Persoonsgegevens verwerken en de grondslagen waarmee wij de verwerking rechtvaardigen, in onderstaande lijst samengevat:
·Gebruikersidentificatie (van toepassing op alle Apps):
Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om jouw identiteit te verifiëren bij het registreren en inloggen op onze Apps.
De verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met je is gesloten voor het gebruik van de Apps. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
·Gebruik van de Apps (zie de toepasselijke informatie voor elke app hieronder):
(a) E-TUBE PROJECT
E-TUBE PROJECT biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Bij gebruik van de app met gebruikerslogin werkt de app op basis van het door jou aangemaakte gebruikersprofiel. We gebruiken jouw Persoonsgegevens voor het beheer van de aan jouw gebruikersaccount gekoppelde fietsinformatie. Ons doel is om je een naadloze ervaring te bieden door je toegang te geven tot jouw gegevens vanaf elke plaats en elk apparaat. Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de AVG.
Bij het configureren van jouw gebruikersprofiel kun je ervoor kiezen om meer informatie te verstrekken dan strikt noodzakelijk is om je van onze diensten te voorzien. Het verstrekken van optionele informatie om jouw gebruikersprofiel aan te vullen stelt je in staat om te profiteren van een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Apps.
Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Indien jij je toestemming intrekt, bijvoorbeeld door jouw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten.
(b) E-TUBE RIDE
E-TUBE RIDE biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Bij gebruik van de app met gebruikersregistratie werkt de app op basis van het door jou aangemaakte gebruikersprofiel. We gebruiken jouw Persoonsgegevens voor het beheer van jouw fietsgegevens en het bij jouw gebruikersaccount behorende rijlogboek. Ons doel is om je een naadloze ervaring te bieden door je toegang te geven tot jouw gegevens vanaf elke plaats en elk apparaat. Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de AVG.
Bij het configureren van jouw gebruikersprofiel kun je ervoor kiezen om meer informatie te verstrekken dan strikt noodzakelijk is om je van onze diensten te voorzien. Hieronder vallen gegevens gerelateerd aan gezondheid (hartslag en gewicht). Het verstrekken van optionele informatie om jouw gebruikersprofiel aan te vullen stelt je in staat om te profiteren van een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Apps.
Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Indien jij je toestemming intrekt, bijvoorbeeld door jouw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten.
·Communicatie met jou (van toepassing op alle Apps):
Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om contact met je op te nemen, ofwel op jouw eigen verzoek, ofwel wanneer jij ons dat toestaat, bijvoorbeeld om feedback van jou te krijgen om onze App, Diensten en producten te verbeteren.
Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens zowel op jouw toestemming als op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent en onze gerechtvaardigde belangen bij het bieden van klantenondersteuning en het geven van informatie over producten en diensten. Zie Art. 6 lid 1 onder a, b en f van de AVG.
·Productontwikkeling (van toepassing op alle Apps):
Wij verwerken jouw Persoonsgegevens met het oog op kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld om problemen in onze producten op te sporen en te analyseren, om voorspellend onderhoud uit te voeren en de noodzakelijke timing voor productvervanging te berekenen, om nieuwe producten te introduceren en hun compatibiliteit te testen, enzovoort.
Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, voor productontwikkelingsonderzoek en om als bedrijf uit te breiden en te groeien. Zie Art. 6 lid 1 onder f van de AVG.
·Appgebruikersmeting en gebruiksanalyse (van toepassing op alle Apps):
Wij analyseren de prestaties van onze Apps en Diensten om te begrijpen hoe gebruikers hiermee omgaan en om ze dienovereenkomstig te verbeteren.
Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Wanneer jij jouw toestemming intrekt, zetten wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stop.
·Ontdekken en voorkomen van misbruik van de Apps (van toepassing op alle Apps):
Wij analyseren de technische gegevens die via de Apps worden verzameld om misbruik ervan, bijvoorbeeld door inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst, op te sporen en te voorkomen.
Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, evenals op onze gerechtvaardigde belangen bij het vervolgen in geval van misbruik van onze Apps dat gevolgen kan hebben voor ons en juridische conequenties kan hebben. Zie Art. 6 lid 1 onder b en f van de AVG.
Wanneer de bovenstaande doeleinden de verwerking van Gevoelige Gegevens vergen of inhouden, zullen wij jou om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen, zoals vereist door de wet. Zie Art. 9 lid 2 onder a van de AVG.
Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen voor specifieke, expliciete en gerechtvaardigde doeleinden en alleen wanneer wij een grondslag hebben waar we ons op kunnen baseren. Jouw Persoonsgegevens worden niet verwerkt voor een ander doeleinde dan het doeleinde waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld, tenzij het nieuwe doeleinde verenigbaar is met het oorspronkelijke doeleinde, of tenzij je ons toestemming geeft.
Wij hebben de doeleinden waarvoor wij jouw Persoonsgegevens verwerken en de grondslagen waarmee wij de verwerking rechtvaardigen, in onderstaande lijst samengevat:
·Gebruikersidentificatie (van toepassing op alle Apps):
Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om jouw identiteit te verifiëren bij het registreren en inloggen op onze Apps.
De verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die met je is gesloten voor het gebruik van de Apps. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).
·Gebruik van de Apps (zie de toepasselijke informatie voor elke app hieronder):
(a) E-TUBE PROJECT
E-TUBE PROJECT biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Bij gebruik van de app met gebruikerslogin werkt de app op basis van het door jou aangemaakte gebruikersprofiel. We gebruiken jouw Persoonsgegevens voor het beheer van de aan jouw gebruikersaccount gekoppelde fietsinformatie. Ons doel is om je een naadloze ervaring te bieden door je toegang te geven tot jouw gegevens vanaf elke plaats en elk apparaat. Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de AVG.
Bij het configureren van jouw gebruikersprofiel kun je ervoor kiezen om meer informatie te verstrekken dan strikt noodzakelijk is om je van onze diensten te voorzien. Het verstrekken van optionele informatie om jouw gebruikersprofiel aan te vullen stelt je in staat om te profiteren van een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Apps.
Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Indien jij je toestemming intrekt, bijvoorbeeld door jouw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten.
(b) E-TUBE RIDE
E-TUBE RIDE biedt je de mogelijkheid om de app te gebruiken zonder in te loggen. Bij gebruik van de app met gebruikersregistratie werkt de app op basis van het door jou aangemaakte gebruikersprofiel. We gebruiken jouw Persoonsgegevens voor het beheer van jouw fietsgegevens en het bij jouw gebruikersaccount behorende rijlogboek. Ons doel is om je een naadloze ervaring te bieden door je toegang te geven tot jouw gegevens vanaf elke plaats en elk apparaat. Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent. Zie Art. 6 lid 1 onder b van de AVG.
Bij het configureren van jouw gebruikersprofiel kun je ervoor kiezen om meer informatie te verstrekken dan strikt noodzakelijk is om je van onze diensten te voorzien. Hieronder vallen gegevens gerelateerd aan gezondheid (hartslag en gewicht). Het verstrekken van optionele informatie om jouw gebruikersprofiel aan te vullen stelt je in staat om te profiteren van een meer gepersonaliseerde ervaring op onze Apps.
Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van alle Persoonsgegevens die je vrijwillig aan ons verstrekt. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Indien jij je toestemming intrekt, bijvoorbeeld door jouw gebruikersprofiel bij te werken, zullen wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stopzetten.
·Communicatie met jou (van toepassing op alle Apps):
Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens om contact met je op te nemen (i) om je informatie te geven over de Apps en hun functionaliteiten met als doel je de Diensten te verlenen, (ii) om je informatie te sturen over vergelijkbare producten en/of diensten, (iii) op jouw eigen verzoek of met jouw toestemming (bijvoorbeeld om feedback van jou te krijgen om onze producten, diensten en/of marketing te verbeteren).
Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens zowel op jouw toestemming als op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent en onze gerechtvaardigde belangen bij het bieden van klantenondersteuning en het geven van informatie over producten en diensten. Zie Art. 6 lid 1 onder a, b en f van de AVG.
·Productontwikkeling (van toepassing op alle Apps):
Wij verwerken jouw Persoonsgegevens met het oog op kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld om problemen in onze producten op te sporen en te analyseren, om voorspellend onderhoud uit te voeren en de noodzakelijke timing voor productvervanging te berekenen, om nieuwe producten te introduceren en hun compatibiliteit te testen, enzovoort.
Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens op onze gerechtvaardigde belangen om de kwaliteit van onze producten en diensten te verbeteren, voor productontwikkelingsonderzoek en om als bedrijf uit te breiden en te groeien. Zie Art. 6 lid 1 onder f van de AVG.
·Appgebruikersmeting en gebruiksanalyse (van toepassing op alle Apps):
Wij analyseren de prestaties van onze Apps en Diensten om te begrijpen hoe gebruikers hiermee omgaan en om ze dienovereenkomstig te verbeteren.
Wij baseren ons op jouw toestemming voor het verwerken van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde. Zie Art. 6 lid 1 onder a van de AVG. Wanneer jij jouw toestemming intrekt, zetten wij de verwerking van jouw Persoonsgegevens voor dit doeleinde stop.
·Ontdekken en voorkomen van misbruik van de Apps (van toepassing op alle Apps):
Wij analyseren de technische gegevens die via de Apps worden verzameld om misbruik ervan, bijvoorbeeld door inbreuk op de gebruiksvoorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst, op te sporen en te voorkomen.
Wij baseren de verwerking van jouw Persoonsgegevens op de uitvoering van een overeenkomst waarbij jij partij bent, evenals op onze gerechtvaardigde belangen bij het vervolgen in geval van misbruik van onze Apps dat gevolgen kan hebben voor ons en juridische conequenties kan hebben. Zie Art. 6 lid 1 onder b en f van de AVG.
Wanneer de bovenstaande doeleinden de verwerking van Gevoelige Gegevens vergen of inhouden, zullen wij jou om jouw uitdrukkelijke toestemming vragen, zoals vereist door de wet. Zie Art. 9 lid 2 onder a van de AVG.
Bijlage Bijlage
(De belangrijkste wijzigingen zijn hieronder in het rood gemarkeerd. Bekijk de gehele bijlage om te zien met welke groep bedrijven en distributeurs we uw Persoonsgegevens delen.)  
[…] […]
Brazilië
Shimano Latin America
Alameda Santos, 415 – 6º andar – Cj 61
Cerqueira César, São Paulo - SP, 01419-000
Brazilië
E-mail: contato@shimano.com.br
[…]
Indonesië
PT. Rodalink Indo Tama
Jl. Jawa No. 393, Desa Wadungasih, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesië
Telefoon: +62 31 8963951
E-mail: shimano.cvr@prolind-group.com
[…]
Israël
DAA SPORT & TECHNOLOGY LTD
Ci’im Industrial Park, Building D7, Poleg Industrial Area, Netanya 4250501, Israël
Telefoon: +972-(0)9-865-6960
E-mail: info@daa.co.il
[…]
Zuid-Korea
NANUX NETWORKS INC.
33-4, Tekeunobaelli-ro, Jillye-myeo
50875 Gimhae-si,Gyeongsangnam-d
Zuid-Korea
E-mail: mhkim@nanux.net
[…]
Thailand
Hah Hong Co., Ltd
1 Yukol 2 Rd, Wat Thepsirin, Pom Prap Sattru Phai, Bangkok 10100
E-mail: sales@hahhong.com
[…]
Turkije
SHIMANO BISIKLET PARCA VE EKIPMANLARI SATIS SERVIS TICARET ANONIM SIRKETI
Şair Eşref Bulv. ĺsmet Kaptan Mah. Osman Şahin ĺş Mrk. No:4 K:7 D.:71, Çankaya - Konak / Izmir, Turkije 35210
Telefoon: +90 232 402 93 93
Fax: +90 232 484 07 40
E-mail: infosbtk@shimano-eu.com
[…]
Aanvullende informatie voor Californische consumenten Aanvullende informatie voor Californische consumenten
Persoonsgegevens die wij verzamelen
Californisch recht vereist dat wij de Persoonsgegevens die wij over Californische consumenten verzamelen beschrijven, onder andere door het identificeren van specifieke categorieën van gegevens. Wij verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van consumenten, automatisch wanneer consumenten onze Apps en Diensten gebruiken, en van andere bronnen (zoals van sociale netwerken, wanneer je een social media-account gebruikt om je te registreren voor de SHIMANO-ID). Zoals we hierboven meer in detail beschreven in het gedeelte ‘Informatie die wij verzamelen’ van deze Verklaring, hebben wij in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld in de context van elke App:
·E-TUBE PROJECT
 • Identificatoren(bijv. gebruikersnaam en inlogwachtwoord, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV, Firebase ID))
 • Demografie(bijv. geslacht, geboortedatum)
 • Bedrijfsinformatie(bijv. informatie over de fiets, zoals bijnaam, informatie over onderdelen (productnaam, tandnummer, serienummer, firmwareversie, logboek van het apparaat, toegangscode van de componentnaam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat).)
 • Internetactiviteit(bijv. app-gebruikslogboekinformatie (fout- en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels, klikstroomgegevens))
 • Locatiegegevens

·E-TUBE RIDE
 • Identificatoren(bijv. gebruikersnaam en inlogwachtwoord, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV))
 • Demografie(bijv. geslacht, geboortedatum)
 • Bedrijfsinformatie(bijv. informatie over de fiets, zoals bijnaam, informatie over onderdelen (serienummer, naam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat))
 • Biometrische informatie(bijv. fietsritinformatie zoals trapfrequentie)
 • Internetactiviteit(bijv. fietsritlogboek (tijd, afstand, snelheid, versnellingspositie, assistentiemodus, foutenlogboek), app-gebruikslogboekinformatie (fout- en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels, klikstroomgegevens))
 • Locatiegegevens(bijv. fietsritinformatie (breedtegraad/lengtegraad, hoogte))

Voor informatie over onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, of eventueel delen, van jouw Persoonsgegevens verwijzen wij je naar het artikel ‘Doeleinden engrondslagen’ in de Verklaring hierboven.
Hoe wij jouw Persoonsgegevens Delen
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met derden zoals beschreven in het artikel ‘Ontvangers van Persoonsgegevens’ hierboven. Wij verkopen geen Persoonsgegevens. Californisch recht vereist ook dat wij jou informatie verstrekken over bepaalde bekendmakingen van Persoonsgegevens aan derden, wanneer deze bekendmakingen worden gedaan voor ‘zakelijke doeleinden’, zoals bekendmakingen aan dienstverleners. Wij maken de volgende soorten Persoonsgegevens bekend voor onze zakelijke doeleinden:
[…]
Californische rechten Californisch recht kent bepaalde rechten toe aan Californische consumenten. Deze omvatten het recht:
 • Op inzage in specifieke elementen van Persoonsgegevens (“Recht op inzage”)
 • Om te weten hoe wij Persoonsgegevens verwerken en delen (“Recht om te weten”)

 • Op het verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld (“Recht op verzoek tot verwijdering”)
 • Op bezwaar voor ‘verkoop’ en 'delen' van Persoonsgegevens, zoals die termen zijn gedefinieerd onder Californisch recht.


 • Dat goederen of diensten niet worden geweigerd als een dergelijk recht wordt uitgeoefend.
Om gebruik te maken van het recht op inzage, het recht om te weten of het recht op een verzoek tot verwijdering kun je contact met ons opnemen viaprivacy@shimano-eu.comof +1-800-423-2420. Alleen jij of een persoon die door jou is gemachtigd om namens jou te handelen mag een verzoek indienen met betrekking tot jouw Persoonsgegevens. Een verzoek om een van deze rechten uit te oefenen moet (1) voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om redelijkerwijs te controleren of jij de persoon (of een bevoegde vertegenwoordiger van die persoon) bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld; en (2) voldoende gedetailleerd zijn zodat we jouw verzoek kunnen begrijpen, evalueren en beantwoorden. We zullen jouw identiteit verifiëren door een e-mail te sturen naar jouw geregistreerde e-mailadres en het antwoord van jouw e-mailadres te bevestigen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij om meer informatie vragen. Wij kunnen mogelijk niet op jouw verzoek reageren of de door jou gevraagde informatie niet verstrekken als wij jouw identiteit niet kunnen verifiëren (of de bevoegdheid van een gemachtigde persoon die namens jou optreedt niet vast kunnen stellen). Gevolmachtigden die rechten willen uitoefenen namens een consument in Californië dienen verzoeken in te dienen bijprivacy@shimano-eu.comsamen met een kopie van de door de consument ondertekende volmacht waarin je wordt aangewezen als gevolmachtigde. Indien je geen account hebt bij SHIMANO maar contact met ons op zou nemen viaprivacy@shimano-eu.commet vragen of zorgen, kunnen we mogelijk niet reageren op verzoeken om uw rechten onder de CCPA uit te oefenen, inclusief het recht om te weten en het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. Omdat we slechts beperke gegevens verzamelen over individuen zonder account, kunnen we verzoeken van individuen zonder account niet verifiëren volgens de door de CCPA vereiste standaarden.
Bovendien hebben inwoners van Californië krachtens artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië het recht om bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, schriftelijk te verzoeken om (a) een lijst van de categorieën persoonsgegevens die een bedrijf in het direct voorafgaande kalenderjaar aan derden heeft verstrekt voor direct marketing-doeleinden van die derden en (b) de namen en adressen van die derden. Neem contact met ons op via privacy@shimano-eu.com om dit recht uit te oefenen.
Contact met ons opnemen Als je vragen hebt over de verwerking van jouw Persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com
Persoonsgegevens die wij verzamelen
Californisch recht vereist dat wij de Persoonsgegevens die wij over Californische consumenten verzamelen beschrijven, onder andere door het identificeren van specifieke categorieën van gegevens. Wij verzamelen Persoonsgegevens rechtstreeks van consumenten, automatisch wanneer consumenten onze Apps en Diensten gebruiken, en van andere bronnen (zoals van sociale netwerken, wanneer je een social media-account gebruikt om je te registreren voor de SHIMANO-ID). Zoals we hierboven meer in detail beschreven in het gedeelte ‘Informatie die wij verzamelen’ van deze Verklaring, hebben wij in de afgelopen 12 maanden de volgende categorieën persoonsgegevens verzameld in de context van elke App:
·E-TUBE PROJECT
 • Identificatoren(bijv. gebruikersnaam en inlogwachtwoord, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV, Firebase ID))
 • Demografie(bijv. geslacht, geboortedatum)
 • Bedrijfsinformatie(bijv. informatie over de fiets, zoals bijnaam, informatie over onderdelen (productnaam, tandnummer, serienummer, firmwareversie, logboek van het apparaat, toegangscode van de componentnaam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat).)
 • Internetactiviteit(bijv. app-gebruikslogboekinformatie (fout- en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels, klikstroomgegevens))
 • Gevoelige Gegevens(bijv. nauwkeurige geolocatiegegevens)

·E-TUBE RIDE
 • Identificatoren(bijv. gebruikersnaam en inlogwachtwoord, huisadres, e-mailadres, IP-adres, unieke apparaat-ID (zoals Instance-ID, IDFV))
 • Demografie(bijv. geslacht, geboortedatum)
 • Bedrijfsinformatie(bijv. informatie over de fiets, zoals bijnaam, informatie over onderdelen (serienummer, naam en de universele unieke identificatiecode van het draadloze apparaat))
 • Biometrische informatie(bijv. fietsritinformatie zoals trapfrequentie)
 • Internetactiviteit(bijv. fietsritlogboek (tijd, afstand, snelheid, versnellingspositie, assistentiemodus, foutenlogboek), app-gebruikslogboekinformatie (fout- en crash-herstellogboeken, datum-/tijdstempels, klikstroomgegevens))
 • Gevoelige Gegevens(bijv. gezondheidsgegevens zoals hartslag- en gewichtsgegevens; nauwkeurige geolocatiegegevens)

Voor informatie over onze zakelijke of commerciële doeleinden voor het verzamelen, of eventueel delen, van jouw Persoonsgegevens verwijzen wij je naar het artikel ‘Doeleinden engrondslagen’ in de Verklaring hierboven.
Hoe wij jouw Persoonsgegevens Delen
Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met derden zoals beschreven in het artikel ‘Ontvangers van Persoonsgegevens’ hierboven. Wij 'verkopen' of 'delen' geen Persoonsgegevens zoals deze termen onder het Californisch recht zijn gedefinieerd. Californisch recht vereist ook dat wij jou informatie verstrekken over bepaalde bekendmakingen van Persoonsgegevens aan derden, wanneer deze bekendmakingen worden gedaan voor ‘zakelijke doeleinden’, zoals bekendmakingen aan dienstverleners. Wij maken de volgende soorten Persoonsgegevens bekend voor onze zakelijke doeleinden:
[…]
Gezondheidsgegevens
Andere groepsmaatschappijen en distributeurs
ICT-ondersteunings- en onderhoudsaanbieders
[…]
Californische rechten Californisch recht kent bepaalde rechten toe aan Californische consumenten. Deze omvatten het recht:
 • Op inzage in specifieke elementen van Persoonsgegevens (“Recht op inzage”)
 • Om te weten hoe wij Persoonsgegevens verwerken en delen (“Recht op informatie”)
 • Onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens te corrigeren (“Recht op correctie”)
 • Op het verzoeken tot verwijdering van Persoonsgegevens die wij van jou hebben verzameld (“Recht op verzoek tot verwijdering”)
 • Op bezwaar voor ‘verkoop’ en 'delen' van Persoonsgegevens, zoals die termen zijn gedefinieerd onder Californisch recht.
 • Bepaalde vormen van gebruik en het delen van Persoonsgegevens die volgens het Californisch recht als gevoelige persoonlijke informatie worden beschouwd te beperken.
 • om niet goederen of diensten te worden geweigerd vanwege het uitoefenen van deze rechten
Om gebruik te maken van het recht op inzage, het recht op informatie, het recht op correctie, of het recht op een verzoek tot verwijdering kun je contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com of +1-800-423-2420. Alleen jij of een persoon die door jou is gemachtigd om namens jou te handelen mag een verzoek indienen met betrekking tot jouw Persoonsgegevens. Een verzoek om een van deze rechten uit te oefenen moet (1) voldoende informatie bevatten die ons in staat stelt om redelijkerwijs te controleren of jij de persoon (of een bevoegde vertegenwoordiger van die persoon) bent over wie wij Persoonsgegevens hebben verzameld; en (2) voldoende gedetailleerd zijn zodat we jouw verzoek kunnen begrijpen, evalueren en beantwoorden. We zullen jouw identiteit verifiëren door een e-mail te sturen naar jouw geregistreerde e-mailadres en het antwoord van jouw e-mailadres te bevestigen. In bepaalde gevallen kan het nodig zijn dat wij om meer informatie vragen. Wij kunnen mogelijk niet op jouw verzoek reageren of de door jou gevraagde informatie niet verstrekken als wij jouw identiteit niet kunnen verifiëren (of de bevoegdheid van een gemachtigde persoon die namens jou optreedt niet vast kunnen stellen). Gevolmachtigden die rechten willen uitoefenen namens een consument in Californië dienen verzoeken in te dienen bij privacy@shimano-eu.com, samen met een kopie van de door de consument ondertekende volmacht waarin je wordt aangewezen als gevolmachtigde. Indien je geen account hebt bij SHIMANO maar contact met ons op zou nemen via privacy@shimano-eu.com met vragen of zorgen, kunnen we mogelijk niet reageren op verzoeken om uw rechten onder Californisch recht uit te oefenen, inclusief het recht op informatie en het recht op verwijdering van uw Persoonsgegevens. Omdat we slechts beperkte gegevens verzamelen over individuen zonder account, kunnen we verzoeken van individuen zonder account niet verifiëren volgens de door de Californisch recht vereiste standaarden.
Bovendien hebben inwoners van Californië krachtens artikel 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië het recht om bedrijven waarmee zij een gevestigde zakelijke relatie hebben, schriftelijk te verzoeken om (a) een lijst van de categorieën persoonsgegevens die een bedrijf in het direct voorafgaande kalenderjaar aan derden heeft verstrekt voor direct marketing-doeleinden van die derden en (b) de namen en adressen van die derden. Neem contact met ons op via privacy@shimano-eu.com om dit recht uit te oefenen.
Contact met ons opnemen Als je vragen hebt over de verwerking van jouw Persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via privacy@shimano-eu.com