ESMCENMUY

ESMCENMUY

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMCENMUY
SERIA SHIMANO