ESMSHR215I44

ESMSHR215I44

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHR215I44
SERIA SHIMANO