ESMSHXC900BOAYL

ESMSHXC900BOAYL

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ESMSHXC900BOAYL
SERIA SHIMANO