ETLSHCFINSMFB

ETLSHCFINSMFB

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

NR MODELU ETLSHCFINSMFB
GRUPA SHIMANO