ETLSHCFINSMFB

ETLSHCFINSMFB

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU ETLSHCFINSMFB
SERIA SHIMANO