Y49V98170

Y49V98170

Y49V98170

Rim Sticker Unit (Orange) for White Rim

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU Y49V98170
SERIA SHIMANO