Y7ZR98010

Y7ZR98010

Y7ZR98010

CJ-S7000 Cassette Joint Unit

DANE TECHNICZNE PRODUKTÓW

NR MODELU Y7ZR98010
SERIA SHIMANO