DOPASOWYWANIE BUTÓW

BRANNOCK_hero-image_202102
Dopasowywanie butów za pomocą przyrządu Brannocka firmy SHIMANO 1

Optymalny rozmiar buta można określić poprzez zmierzenie długości łuku stopy, jej łącznej długości oraz szerokości.
Aby dobrać dla rowerzysty but o optymalnym rozmiarze i szerokości, zmierzone wartości można następnie porównać z tabelą rozmiarów obuwia.

Przygotowanie przyrządu

Przygotować przyrząd, ustawiając suwak szerokości w najszerszym położeniu oraz przesuwając wskaźnik długości łuku stopy całkowicie do tyłu.
Pozwoli to na łatwe umieszczenie stopy w przyrządzie.

Prepare the devicePrepare the device

 • SUWAK SZEROKOŚCI
 • ZAPIĘTEK (L)
 • ZAPIĘTEK (P)
 • WSKAŹNIK DŁUGOŚCI
  ŁUKU STOPY

SUWAK SZEROKOŚCI

ZAPIĘTEK (L)

WSKAŹNIK DŁUGOŚCI
ŁUKU STOPY

ZAPIĘTEK (P)

Pomiar

1 PREPARE FOR MEASUREMENT

1 PRZYGOTOWANIE DO POMIARU

Zdjąć buty. Umieścić prawą lub lewą piętę w odpowiednim zapiętku. Stanąć, rozkładając masę ciała równomiernie na obu stopach. Sprawdzić, czy pięta opiera się całkowicie o zapiętek.

 

2 MEASURE THE ARCH LENGTH

 

Prawa stopa

2 POMIAR DŁUGOŚCI ŁUKU STOPY

Ustawić wskaźnik na wysokości stawu łączącego duży palec ze śródstopiem. Odczytać położenie długości łuku stopy na wskaźniku.

3 MEASURE THE FOOT LENGTH

3 POMIAR DŁUGOŚCI STOPY

Docisnąć palce płasko do podstawy przyrządu. Zmierzyć długość stopy od końca najdłuższego palca.
*Uwaga: w przypadku niektórych klientów paluch może nie być najdłuższym palcem.

4 MEASURE THE FOOT WIDTH

4 POMIAR SZEROKOŚCI STOPY

Przesunąć suwak szerokości do krawędzi stopy. Odczytać szerokość stopy odpowiadającą zmierzonej długości stopy.
*Przykładowo, jeśli zmierzona długość to 43, odpowiednią szerokością jest „Wide” (szeroki), jak pokazano na zdjęciu poniżej.

5 WYBÓR ODPOWIEDNIEGO ROZMIARU BUTA

Korzystając z tych danych, wybrać odpowiedni rozmiar buta z tabeli na środku przyrządu.
*Przykładowo, jeśli rozmiar stopy to 43 Wide (szeroki), a wybrany but jest w wersji standardowej, należy polecić but w rozmiarze 45 (43 plus 2 rozmiary). Jeśli wybrany but jest w wersji szerokiej, należy polecić but w rozmiarze 43.

FIND THE CORRECT SHOE SIZEFIND THE CORRECT SHOE SIZE

 • Wer. 1
 • Buty
  standardowe
 • Buty
  szerokie
 • Szerokość
  stopy
 • Bardzo
  szerokie
 • Szerokie
 • Standardowe
 • Wąskie
 • DŁUGOŚĆ
 • 3 rozmiary
 • DŁUGOŚĆ
 • 2 rozmiary
 • DŁUGOŚĆ
 • DŁUGOŚĆ
 • Buty damskie
 • DŁUGOŚĆ
 • 1 rozmiar
 • DŁUGOŚĆ

Wer. 1

Buty
standardowe

Buty
szerokie

Szerokość
stopy

Bardzo szerokie

Szerokie

Standardowe

Wąskie

DŁUGOŚĆ

3 rozmiary

DŁUGOŚĆ

2 rozmiary

DŁUGOŚĆ

DŁUGOŚĆ

Buty damskie

DŁUGOŚĆ

1 rozmiar

DŁUGOŚĆ