Shimano meddelelse om datafortrolighed

 

Maj 2018

 

1.             Generelt

1.1          Shimano respekterer fortroligheden af dine data. I denne meddelelse om datafortrolighed beskrives, hvordan Shimano behandler dine personoplysninger.

1.2          Shimano vil behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med den lov, der finder anvendelse, herunder den generelle forordning om databeskyttelse (GDPR). Når Shimano behandler dine personoplysninger, vil denne behandling foregå på basis af følgende præmisser, som er anført i GDPR:

(a)            dit samtykke,

(b)            opfyldelse af en kontrakt, som du er part i (eller for på din anmodning at træffe foranstaltninger forud for indgåelse i en kontrakt),

(c)            for at overholde en retlig forpligtelse, som Shimano er omfattet af,

(d)            for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesse; eller

(e)            Shimanos eller en tredjeparts legitime interesser.

 

2.             Formål hvortil dine personoplysninger kan behandles

Shimano kan behandle dine personoplysninger til følgende formål:

(a)            sende dig information, som du har bedt om,

(b)            udføre og administrere dine bestillinger af produkter og/eller tjenesteydelser,

(c)            administrere din Shimano-konto (i givet fald),

(d)            sende dig instruktioner om sikkerhed eller brug af dine Shimano-produkter og tjenesteydelser,

(e)            sende dig information om nye funktioner eller nye produkter eller tjenesteydelser, der kan være relevante for dig på basis af de Shimano-produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt,

(f)             anmode dig om at deltage i spørgeundersøgelser og administrere resultatet af de undersøgelser, du har deltaget i,

(g)            analysere din brug af vores produkter og tjenesteydelser med henblik på kvalitetskontrol, produktudvikling og markedsføring,

(h)            sende dig nyhedsbreve og kommercielle meddelelser, hvilke meddelelser kan være specifikt skræddersyede til dig ud fra den type tjenesteydelser og produkter, som du har købt, og din brug af dem,

(i)              organisere fælles markedsføringsevents med tredje parter,

(j)              at opfylde Shimanos vedtægtsmæssige forpligtelser, såsom forpligtelser med hensyn til bogføring og skattelovgivning,

(k)            gøre Shimano i stand til at foretage eventuelle produkttilbagekaldelser og styrke og forsvare Shimanos rettigheder i tvister,

(l)              teste Shimanos informationssikkerhedsforanstaltninger, f.eks. ved at foretage indtrængningtests,

(m)          forbedre din online oplevelse på vores websider,

(n)            alle andre formål, som du er blevet bekendt med i forvejen.

 

3.             Typer af personoplysninger, som vi behandler

3.1          Vi kan indsamle dine personoplysninger på følgende måde(r):

(a)            Når du kontakter os, eller når du køber eller bruger vores produkter eller tjenesteydelser, kan du blive bedt om at sende visse personoplysninger, såsom kontaktinformation når du beder om information eller kontakt- og betalingsinformation, når du bestiller produkter eller tjenesteydelser.

(b)            Når du bruger et produkt eller en tjenesteydelse der er designet til at indsamle visse personoplysninger, såsom oplysninger om måledata indhentet i forbindelse med cykeltilpasnings-tjenesteydelser eller i forbindelse med produkter og tjenesteydelser, der hjælper dig med at huske og anvende dine cykelindstillinger. I de relevante produkt- eller tjenesteydelsesbeskrivelser oplyses det i flere detaljer, hvilke personoplysninger der behandles.

(c)            De data, du stiller til rådighed i forbindelse med en Shimano-konto.

(d)            De data, vi indsamler om din brug af vores websider, indhentet af cookies og lignende mekanismer. Vores websider informerer dig om vores brug af cookies.

(e)            Ved at indhente visse data fra tredje parter. Vi vil altid anmode en sådan tredje part om at bekræfte, at det er i overensstemmelse med loven, at disse data er stillet til rådighed for os, f.eks. fordi du har givet dit samtykke til en sådan overførsel af data.

3.2          Afhængigt af formålet med behandling kan Shimano behandle følgende personoplysninger fra dig: navn, kontaktinformation (inklusive telefonnummer og e-mail adresse), afsender- og faktureringsadresse, fødselsdato, køn, arten af købte produkter og tjenesteydelser, specifikke krav fra din side, betalingsinformation (såsom kreditkortinformation) og specifik information der er nødvendig eller genereres for at bruge eller nyde godt af et produkt eller en tjenesteydelse (f.eks. cykeltilpasning), såsom kropsvægt, højde osv.

3.3          Desuden registrerer vores servere automatisk bestemte data, når du besøger vores webside(r), såsom URL, IP-adresse, browsertype og sprog, og dato og tidspunkt for dit besøg.

3.4          Vi opbevarer ikke dine personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde de bestemmelser om opbevaring, der er fastsat i loven, og for opfyldelsen af de formål, der er nævnt i denne datafortrolighedsmeddelelse

 

4.             Hvis du er under 16 år

Hvis du er under 16 år, kan du kun give Shimano dine personoplysninger, hvis du har fået tilladelse af én af dine forældre eller din værge.

 

5.             Deling af personoplysninger med tredje parter

5.1          Vi kan gøre brug af databehandlere til at supportere visse af vores forretningsfunktioner, såsom IT-providere der tilbyder opbevaringstjenester. Hvis og i det omfang at disse tredje parter behandler dine personoplysninger samtidig, vil de gøre dette i henhold til en behandlingsaftale i overensstemmelse med GDPR.

5.2          Vi vil kun give dine personoplysninger til overvågnings-, skatte- og efterforskningsmyndigheder, hvis vi har pligt dertil ifølge loven. Hvis du har givet dit utvetydige samtykke i forvejen, kan vi dele dine personoplysninger med tredje parter der averterer i og omkring vores programmer og digitale forlængelser, være sponsorer og uddele præmier osv.

5.3          Vi kan dele dine personoplysninger inden for vores gruppe af selskaber.

 

6.             Internationale dataoverførsler

Vi kan overføre dine personoplysninger uden for EØS til tredjelande, der muligvis ikke har passende beskyttelsesforanstaltninger for personoplysninger. Sådanne overførsler vil altid opfylde kravene i GDPR, f.eks. idet Shimano bruger kontrakter der er godkendt af Europa-Kommissionen til overførsel af data til sådanne lande.

 

7.             Sikkerhed

Vi håndhæver branchens nyeste sikkerhedsforanstaltninger for at udgå ulovlig adgang til, ændring, offentliggørelse eller tab af dine personoplysninger.

 

8.             Links til andres websider

Vores websider og apps kan indeholde hyperlinks til tredje parters websider. Tredje parters meddelelse om datafortrolighed er undergivet tredje parters behandling af personoplysninger. Shimano er ikke ansvarlig for indholdet af disse tredje parters websider og disse tredje parters behandling af personoplysninger.

 

9.             Afmelding og andre rettigheder

9.1          Du kan til enhver tid meddele os, at du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve eller andre kommercielle meddelelser fra os via e-mail. Vi behandler din meddelelse til behørig tid og sletter dig af vores mailingliste.

9.2          Du har ret til af Shimano at kræve adgang til og korrektion eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling vedrørende dig eller til at gøre indvendinger mod behandling samt retten til dataportabilitet.

9.3          Hvor behandlingen af dine data sker på basis af dit samtykke, har du ret til når som helst at trække dit samtykke tilbage, uden at dette berører lovligheden af behandling, der udføres i henhold til et samtykke, der blev givet før dette samtykke blev trukket tilbage.

9.4          Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger til den nederlandske databeskyttelsesmyndighed (Autoriteit persoonsgegevens) eller den eventuelle kompetente tilsynsmyndighed i dit land.

9.5          Når vi beder om dine oplysninger, angiver vi, hvilke datafelter der er frivillige. Hvis du undlader at give os den obligatoriske information, kan vi ikke muligvis imødekomme din anmodning.

9.6          Vi forbeholder os ret til at afslå alle anmodninger, hvis du ikke kan bevise din identitet, og/eller vi kan påberåbe os en af de undtagelser, der er omhandlet i GDPR. I så fald vil vi informere dig om afslaget.

9.7          Du kan påberåbe dig en af disse rettigheder ved at sende din anmodning til@shimano-eu.com

 

10.          Ændringer af denne datafortrolighedsmeddelelse

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af denne datafortrolighedsmeddelelse uden at underrette dig.

 

11.          Information om Shimano

11.1        I denne meddelelse om datafortrolighed refererer Shimano til Shimano Europe B.V., inklusive bikefitting.com og datterselskaber

11.2        Hvis du har spørgsmål, feedback eller klager med hensyn til vores brug af dine personoplysninger eller denne meddelelse om fortrolighed, bedes du kontakte os ved at bruge nedenstående kontaktoplysninger.

 

Databeskyttelsesrådgiveren træffes bedst på privacy@shimano-eu.com

eller pr. post:

 

Shimano Europe B.v.
Att. Data Protection Officer
High Tech Campus 92
5656 AG Eindhoven
The Netherlands