Shimano personvernerklæring

 

Mai 2018

 

1.             Generelt

1.1          Shimano respekterer personvernet ditt. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Shimano behandler personopplysningene dine.

1.2          Shimano kommer til å behandle opplysningene dine i overensstemmelse med gjeldende lovverk, inkludert den europeiske Personvernforordningen, (GDPR). Når Shimano behandler personopplysningene dine, vil slik behandling være basert på en av følgende grunner som er listet opp i GDPR:

(a)            ditt samtykke

(b)            gjennomføringen av en kontrakt der du er part (eller for å kunne gjennomføre tiltak på forespørsel fra deg før kontrakten inngås)

(c)            etterlevelse av lovpålagte krav som gjelder for Shimano

(d)            for å beskytte dine eller en annen naturlig persons vitale interesser, eller

(e)            legitime interesser som Shimano eller en tredjepart måtte ha.

 

2.             Formål som personopplysningene dine kan bli brukt til

Shimano kan behandle personopplysningene dine for følgende formål:

(a)            til å sende deg informasjon etterspurt av deg

(b)            til å behandle og håndtere dine bestillinger på produkter og/eller tjenester

(c)            til å administrere din Shimano-konto (hvis relevant)

(d)            til å sende deg sikkerhetsinstruksjoner eller brukerinstruksjoner for dine Shimanoprodukter og -tjenester

(e)            til å sende deg informasjon om nye funksjoner eller nye produkter eller tjenester som kan være relevante for deg basert på de Shimanoproduktene og -tjenestene du tidligere har kjøpt

(f)             til å be deg delta i undersøkelser og for å behandle resultatet av undersøkelser du har deltatt i

(g)            til å analysere din bruk av våre produkter og tjenester for kvalitetskontroll, produktutvikling og markedsføringsformål

(h)            til å sende deg nyhetsbrev og kommersielle meldinger, disse meldingene kan bli skreddersydd spesielt for deg basert på den typen produkter og tjenester du har kjøpt tidligere samt bruken av dem

(i)              til å organisere felles markedsføringsarrangementer sammen med tredjepart(er)

(j)              til å tilfredsstille lovpålagte krav som stilles til Shimano, slik som krav til bokføring og skattelovverket

(k)            til å gjøre det mulig for Shimano å gjennomføre mulige tilbakekallinger av produkter og til å håndheve og forsvare sin rett i tvister

(l)              til å teste Shimanos informasjonssikkerhetstiltak, f.eks. ved å gjennomføre penetrasjonstester

(m)          til å forbedre din online-opplevelse på nettsidene våre

(n)            til andre formål som du vil bli gjort kjent med på forhånd.

 

3.             Typer personopplysninger vi behandler

3.1          Vi kan samle inn personopplysningene dine på følgende måte(r):

(a)            Når du kontakter oss eller når du kjøper eller bruker våre produkter eller tjenester kan du bli bedt om å sende inn visse personopplysninger, slik som kontaktinformasjon når du ber om informasjon eller søker kontakt med oss, og betalingsinformasjon når du bestiller produkter eller tjenester.

(b)            Når du bruker et produkt eller en tjeneste som er designet for å samle inn personopplysninger, slik som f.eks. målte data som er registrert under sykkeltilpasningstjenester, eller f.eks. produkter og tjenester som hjelper deg å huske og bruke sykkelinnstillingene dine. Det relevante produktet eller den relevante tjenesten vil utdype videre hvilke personopplysninger som behandles.

(c)            Opplysninger som du oppgir i forbindelse med en Shimano-konto.

(d)            Opplysninger som vi samler inn om din bruk av nettsider, samlet inn ved bruk av informasjonskapsler og lignende mekanismer. Nettsidene våre vil informere deg om bruken av informasjonskapsler.

(e)            Ved å få visse opplysninger fra tredjepart. Vi vil alltid spørre slik tredjepart om å bekrefte at det å stille dine opplysninger til disposisjon for oss er i overensstemmelse med lovverket, f.eks. at du har samtykket i slik overføring av opplysninger.

3.2          Avhengig av hensikten med behandlingen, kan Shimano behandle følgende personopplysninger fra deg: navn, kontaktinformasjon (inkludert telefonnummer og e-postadresse), forsendelses- og fakturaadresse, fødselsdato, kjønn, typen produkter eller tjenester som du kjøper eller bruker, spesifikke forespørsler fra deg, betalingsinformasjon (slik som kredittkortopplysninger), og spesifikk informasjon som etterspørres eller genereres for å kunne dra nytte av et produkt eller en tjeneste (f.eks. sykkeltilpasning), som kroppsvekt, lengde etc.

3.3          I tillegg registrerer serverne våre enkelte opplysninger automatisk når du besøker nettsiden(e) vår(e), slik som URL, IP-adresse, nettlesertype og språk, og dato og tidspunkt for besøket.

3.4          Vi vil ikke lagre personopplysningene dine lengre enn hva som nødvendig for å kunne etterleve de lagringsperiodene som er pålagt ved lov, og til å oppfylle hensiktene som nevnt i denne personvernerklæringen

 

4.             Hvis du er yngre enn 16 år

Hvis du er yngre enn 16 år kan du kun oppgi personopplysningene dine til Shimano hvis du har fått tillatelse til dette av forelder/re eller foresatt(e).

 

5.             Deling av opplysninger med tredjepart

5.1          Vi kan komme til å benytte oss av eksterne tilbydere for å støtte enkelte av forretningsfunksjonene våre, f.eks. IT-leverandører som tilbyr lagringstjenester. Hvis og til den grad disse tredjepartene behandler personopplysningene dine mens de gjør dette, vil de gjøre dette med grunnlag i en behandlingsavtale i samsvar med GDPR.

5.2          Vi kommer kun til å overlevere opplysningene dine til overvåknings-, skatte- og etterforskningsmyndigheter hvis vi er pålagte å gjøre dette via lovverket. Hvis du har gitt ditt uttrykkelige samsvar på forhånd, kan vi komme til å dele personopplysningene dine med tredjeparter som annonserer i og rundt dine programmer og digitale utvidelser, og som sponser og tilbyr premier etc.

5.3          Vi kan dele personopplysningene dine med vår selskapsgruppe.

 

6.             Internasjonale dataoverføringer

Vi kan overføre personopplysningene dine til tredjeland utenfor EØS som muligens ikke har tilstrekkelige sikkerhetstiltak for beskyttelse av personopplysninger. Slike overføringer vil alltid tilfredsstille kravene i GDPR, f.eks. ved at Shimano bruker kontrakter som er godkjent av Europakommisjonen for overføring av data til slike land.

 

7.             Sikkerhet

Vi bruker bransjeledende sikkerhetstiltak for å unngå uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller tap av personopplysningene dine.

 

8.             Lenker til andres nettsider

Nettsidene og appene våre kan inneholde hyperkoblinger til tredjeparts nettsider. Personvernerklæringen til tredjepart gjelder for behandlingen av personopplysninger av tredjepart. Shimano er ikke ansvarlig for innholdet på disse tredjepartsnettsidene og behandlingen av personopplysninger som gjøres av disse tredjepartene.

 

9.             Avmelding og andre rettigheter

9.1          Du kan til enhver tid varsle oss om at du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev eller andre kommersielle meldinger fra oss via e-post. Vi vil behandle meldingen din så snart det lar seg gjøre og fjerne deg fra utsendelseslisten.

9.2          Du har rett til å be Shimano om tilgang til og rettelse eller fjerning av persondata eller begrensning av behandling som gjelder deg, nekte behandling samt rett til dataportabilitet.

9.3          Der behandlingen av opplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst, uten at dette påvirker lovligheten av behandling basert på samtykke før dette ble tilbaketrukket.

9.4          Du har rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine til de Nederlandske Databeskyttelsesmyndighetene (Autoriteit persoonsgegevens) eller kompetent tilsynsautoritet i landet ditt.

9.5          Når vi ber om opplysningene dine vil vi angi hvilke felt som ikke er obligatoriske. Hvis du ikke oppgir den obligatoriske informasjonen, er det ikke sikkert vi kan oppfylle forespørselen din.

9.6          Vi reserverer oss retten til å avslå enhver forespørsel hvis det ikke er mulig å verifisere identiteten din og/eller vi kan påberope oss et av unntakene oppgitt i GDPR. I slike tilfeller informerer vi deg om avslaget.

9.7          Du kan påberope deg disse rettighetene ved å sende forespørselen din til: privacy@shimano-eu.com

 

10.          Endringer i denne personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i denne personvernerklæringen uten å varsle deg.

 

11.          Informasjon om Shimano

11.1        I denne personvernerklæringen viser Shimano til Shimano Europe B.V., inkludert bikefitting.com og dets underselskaper.

11.2        Ta gjerne kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor om du skulle ha spørsmål, tilbakemeldinger eller klager som gjelder vår bruk av personopplysningene dine eller denne personvernerklæringen.

 

Ansvarlig for beskyttelse av personopplysninger kan nås best via privacy@shimano-eu.com

eller per post:

 

Shimano Europe B.v.
Attn. Data Protection Officer
High Tech Campus 92
5656 AG Eindhoven
The Netherlands