BR-M4050

BR-M4050

ALIVIO_T4000_m

BR-M4050

 • 整合操作系统,使得外观简洁、紧凑
 • RAPIDFIRE PLUS 集成油压 2 指刹车手柄的变速手柄
 • 容易安装,更好的控制,稳定的刹车性能
 • 与 BR-M447 刹车力相同
 • 漏斗注油,操作简便
 • ONE WAY BLEEDING(单向油路)夹器
 • 漏斗注油工具
 • 阳极电镀的铝合金手柄

技术

产品规格

型号 BR-M4050
系列 SHIMANO ALIVIO T4000 系列
颜色 Series color

系列产品一览

 • 脚踏 SPD 林道脚踏
 • 刹车 SHIMANO ALIVIO V-BRAKE 夹器,用于旅行车
 • 刹车 SHIMANO ALIVIO V-BRAKE 夹器,用于旅行车
 • 刹车手柄 SHIMANO 油压碟刹手柄

替换部件

 • 碟刹夹板 2 活塞/树脂刹车夹板