RD-F800-GS

RD-F800-GS

RD-F800-GS

RD-F800-GS

产品规格

型号 RD-F800-GS
系列 SHIMANO CAPREO F800 系列
颜色 Silver
备注 SHIMANO SHADOW RD
底座_直接连接(传统)
有含氟涂层的链节衬套 3
低位飞轮片_最大齿 26
低位飞轮片_最小齿 26
导轮_凹陷型导轮螺钉
导轮_齿数组合 11
导板 GS
高位标准弹簧类型_SHIMANO SHADOW RD
高位飞轮片_最大齿 9
高位飞轮片_最小齿 9

手册和技术文档