SHIMANO DEORE LX 碟刹前花鼓快拆,用于旅行车

HB-T675

SHIMANO DEORE LX 碟刹前花鼓快拆,用于旅行车

HB-T675

SHIMANO DEORE LX - 前花鼓- CENTER LOCK - 碟刹 - 快拆 - 旅行车

SHIMANO DEORE LX T675 前花鼓专为带碟刹的旅行车制备,借助其高质量密封和角接触轴承提供耐用而可靠的性能。

产品规格

型号 HB-T675
系列 SHIMANO DEORE LX T670 系列
颜色 Black | Silver
平均重量 192 g
法兰直径(mm) 52.8/51.4 (L/R)
锁紧螺母间距 (mm) 100
辐条孔_32H
辐条孔_36H

技术

手册和技术文档