SHIMANO DEORE XT HOLLOWTECH II MTB 曲柄 2x11-速

FC-M8000-2

DEORE-XT_M8000_m

FC-M8000-2

SHIMANO DEORE XT - HOLLOWTECH II - MTB 曲柄 - 2x11-速

SHIMANO DEORE XT FC-M8000-2 曲柄在耐用性和重量之间提供最优平衡。该 2x11 速曲柄非常适合广泛的 MTB 项目,配备有 38-28、36-26 和 34-24T 复合材料链轮片。这些密级比确保各种地形上的节奏控制最大化。

相关技术

产品规格

型号 FC-M8000-2
系列 SHIMANO DEORE XT M8000 系列
颜色 系列颜色
平均重量 738.9 g (38-28T), 718.1 g (36-26T), 695.5 g (34-24T)
   
链条中心线(mm) 48.8
链轮片组合 38-28T, 36-26T, 34-24T
兼容的中轴类型 Outboard
兼容的链条 HG-X11
曲柄臂长度 165 mm, 170 mm, 175 mm, 180 mm
含曲柄固定螺钉
曲柄臂长度(mm)_180
曲柄爪 4 臂
HOLLOWTECH II(第二代中空技术)
选配护链盘 Without chain/bash guard
P.C.D. (mm) 96/64
后变速 11
建议的中轴_压入 BB-MT800-PA
建议的中轴_螺纹(正常) BB-MT800
螺纹五通宽度 68 mm, 73 mm
曲柄臂固定螺钉_含
包含曲柄臂固定螺钉 Yes
Q因素(mm) 176

产品系列

  • Thru Axle SHIMANO 148x12 mm E-THRU 177 mm 后部轴 MTB
  • Thru Axle SHIMANO 142x12 mm E-THRU 166 mm 轴 MTB(后)
  • Thru Axle SHIMANO 148x12 mm E-THRU 177 mm 后部轴 MTB
  • Thru Axle SHIMANO 142x12 mm E-THRU 166 mm 轴 MTB(后)