SM-CRE70-12

SM-CRE70-12

STEPS_e7000

SM-CRE70-12

  • 链条中心线 50 mm
  • 链轮片齿:42T
  • 双护链罩类型

相关技术

产品规格

型号 SM-CRE70-12
系列 SHIMANO STEPS E7000 系列
颜色 黑色
备注 兼容链条. CN-M9100. CN-M8100. CN-M7100
   
链轮片固定锁紧螺母 驱动组件附带
护链盘类型_二片式
档位段速 1
后部段速_12 速
链条中心线(mm)_50
曲柄爪 4 arm
P.C.D. (mm) 104

产品系列

  • Chain Device SHIMANO STEPS 链条装置
  • Cycle Computer SHIMANO STEPS 自行车码表(带辅助按钮)
  • Hub 适用于碟刹 100x15 mm E-THRU 筒轴的 SHIMANO DEORE 前花鼓
  • Hub 适用于碟刹 110x15 mm E-THRU 筒轴的 SHIMANO DEORE 前花鼓