SHIMANO STEPS 用于 E-BIKE 的单飞轮

CS-C7000

ep8_ep800

CS-C7000

SHIMANO STEPS - 用于 E-BIKE 的单飞轮

SHIMANO C7000 飞轮专为在专用的 E-BIKE 内变速花鼓上使用而设计。

  • 集成了驱动和辅助
  • 用于 E-BIKE 专用内变速花鼓

产品规格

型号 CS-C7000
系列 EP8 EP800 系列
护链板_不带
齿轮厚度(mm) 2.3
   
推荐链条_HG 8 速(1/2 inch x 3/32 inch)
齿数_24T
齿数_27T
齿数_30T

系列产品一览

  • 变速手柄 SHIMANO DEORE XT LINKGLIDE 11 速右变速手柄夹环
  • 变速手柄 SHIMANO DEORE XT LINKGLIDE 11速 I-SPEC EV 右变速手柄
  • 电机组件(DI2 规格) 电机单元
  • 卡式飞轮 LINKGLIDE 11 速卡式飞轮(11-50T)