SHIMANO ULTEGRA 螺纹中轴 68/70 mm 五通宽度

SM-BBR60

shimano_grx

SM-BBR60

SHIMANO ULTEGRA - 中轴 - 螺纹 - HOLLOWTECH II - 68/70 mm 五通宽度

借助可靠的 SHIMANO 轴承和密封,SHIMANO ULTEGRA 中轴具有长使用寿命。

技术

产品规格

型号 SM-BBR60
系列 GRX DI2
平均重量 77
HOLLOWTECH II (第二代中空技术)中轴_螺纹中轴类型
   
小滚珠轴承
螺纹五通宽度 (mm)_68
螺纹五通宽度 (mm)_70

系列产品一览

  • 后拨链器 SHIMANO GRX DI2 后拨链器 11-速(34T 最大低飞轮片)
  • 前拨链器 SHIMANO GRX DI2 前拨链器 2x11-速
  • 后拨链器 SHIMANO GRX DI2 后拨链器 11-速(42T 最大低飞轮片)
  • 变速/刹车手柄 SHIMANO GRX DI2 油压碟刹 DUAL CONTROL LEVER 11-速