SHIMANO ULTEGRA 螺纹中轴 68/70 mm 五通宽度

SM-BBR60

SHIMANO ULTEGRA 螺纹中轴 68/70 mm 五通宽度

SM-BBR60

SHIMANO ULTEGRA - 中轴 - 螺纹 - HOLLOWTECH II - 68/70 mm 五通宽度

借助可靠的 SHIMANO 轴承和密封,SHIMANO ULTEGRA 中轴具有长使用寿命。

产品规格

型号 SM-BBR60
系列 GRX Limited RX810 系列
平均重量 77
HOLLOWTECH II (第二代中空技术)中轴_螺纹中轴类型
小滚珠轴承
螺纹五通宽度 (mm)_68
螺纹五通宽度 (mm)_70