METREA 油压碟刹手柄(左)

BL-U5000-L

METREA_U5000_m

BL-U5000-L

METREA - 油压碟刹手柄 - 开口夹环 - 左

借助美观的设计,METREA 手柄既有漂亮的外观又有城市骑行所需的性能。

  • 借助顺畅而可靠的刹车,提升您的城市骑行体验
  • 寿命持久,采用防锈材料
  • 简便而清洁的排放
  • ONE WAY BLEEDING(单向油路)夹器
  • 漏斗灌油工具

技术

产品规格

型号 BL-U5000-L
系列 METREA U5000 系列
颜色 系列颜色
平均重量 133 g/pc
   
漏斗注油
手柄尺寸(手指) 2.5
SHIMANO 矿物油
使用螺钉调节手柄行程_工具
建议的刹车夹器 BR-U5000

系列产品一览

  • 刹车手柄 METREA 油压碟刹手柄(左)
  • 前拨链器 SHIMANO METREA 下摆式前拨链器(钎焊支架)2x11-速
  • 轮组 METREA 开口式碟刹12 mm 筒轴前轮
  • 轮组 METREA 开口式碟刹 12 mm 筒轴后轮