METREA 油压碟刹手柄(左)

BL-U5010-L

METREA_U5000_m

BL-U5010-L

METREA - 油压碟刹手柄 - 左

借助美观的设计,METREA 手柄既有漂亮的外观又有城市骑行所需的性能。

技术

产品规格

型号 BL-U5010-L
系列 METREA U5000 系列
颜色 系列颜色
平均重量 333 g/pc
   
备注 搭配 ST-U5060-R 使用. 需要 10 mm 扳手来固定夹环螺钉
漏斗注油
SHIMANO 矿物油
使用螺钉调节手柄行程_工具
建议的刹车夹器 BR-U5000

系列产品一览

  • 刹车手柄 METREA 油压碟刹手柄(左)
  • 刹车手柄 METREA 油压碟刹手柄(右)
  • 曲柄 METREA 带护链盘城市车曲柄(2x11-速)
  • 曲柄 METREA 带护链盘城市车曲柄(1x11-速)