SHIMANO STEPS E7000 E-BIKE链轮片,适用于链条中心线50 mm 12速

SM-CRE70-12

SHIMANO STEPS E7000 E-BIKE链轮片,适用于链条中心线50 mm 12速

SM-CRE70-12


功能

  • 链条中心线 50 mm
  • 链轮片齿:42T
  • 双护链罩类型

产品规格

型号 SM-CRE70-12
系列 SHIMANO STEPS E8000 系列
颜色 黑色
备注 兼容的链条 CN-M9100 CN-M8100 CN-M7100 CN-M6100
档位速度 1
后部段速|12 速
链轮片齿|42T
护链盘类型|二片式
链轮片固定锁紧螺母 驱动组件附带
链条中心线(mm)|50
P.C.D. (mm) 104
齿片固定臂/曲柄爪 4

技术