SM-CRE80-R

SM-CRE80-R

SM-CRE80-R

SM-CRE80-R

功能

  • 适用于 142 mm E-THRU O.L.D. 以及 50 mm 链条中心线
  • 铝合金齿轮
  • 链轮片齿:47T

产品规格

型号 SM-CRE80-R
系列 SHIMANO STEPS E8000 系列
颜色 黑色
备注 兼容的链条 CN-HG901-11 CN-HG701-11 CN-HG601-11 CN-E8000-11 CN-E6090-10
链轮片固定锁紧螺母 驱动组件附带
护链板类型_不含护链盘
档位速度 1
后部段速_10 速 *X
后部段速_11 速 *X
齿片固定臂/曲柄爪 4
链条中心线(mm)_50
兼容链条装置 SM-CDE80 (车架支座)
P.C.D. (mm) 104
链轮片齿_47T