ESMCELEQX2BSM

ESMCELEQX2BSM

ESMCELEQX2BSM

ESMCELEQX2BSM

产品规格

型号 ESMCELEQX2BSM
系列 SHIMANO