ESMCELS20RKHID

ESMCELS20RKHID

ESMCELS20RKHID

ESMCELS20RKHID

产品规格

型号 ESMCELS20RKHID
系列 SHIMANO