ESMCELS20RKHIS

ESMCELS20RKHIS

ESMCELS20RKHIS

ESMCELS20RKHIS

产品规格

型号 ESMCELS20RKHIS
系列 SHIMANO