ESMCELS40RSBRM

ESMCELS40RSBRM

ESMCELS40RSBRM

ESMCELS40RSBRM

产品规格

型号 ESMCELS40RSBRM
系列 SHIMANO