ESMCELS40RSBRM2

ESMCELS40RSBRM2

ESMCELS40RSBRM2

ESMCELS40RSBRM2

产品规格

型号 ESMCELS40RSBRM2
系列 SHIMANO