ESMCELS40RSBSM

ESMCELS40RSBSM

ESMCELS40RSBSM

ESMCELS40RSBSM

产品规格

型号 ESMCELS40RSBSM
系列 SHIMANO