ESMCELS40RSIBK

ESMCELS40RSIBK

ESMCELS40RSIBK

ESMCELS40RSIBK

产品规格

型号 ESMCELS40RSIBK
系列 SHIMANO