ESMCELS41RKHIB

ESMCELS41RKHIB

ESMCELS41RKHIB

ESMCELS41RKHIB

产品规格

型号 ESMCELS41RKHIB
系列 SHIMANO