ESMCELS41RKHIS

ESMCELS41RKHIS

ESMCELS41RKHIS

ESMCELS41RKHIS

产品规格

型号 ESMCELS41RKHIS
系列 SHIMANO