ESMCELS41RPHHG

ESMCELS41RPHHG

ESMCELS41RPHHG

ESMCELS41RPHHG

产品规格

型号 ESMCELS41RPHHG
系列 SHIMANO