ESMCELS41RPLHG5

ESMCELS41RPLHG5

ESMCELS41RPLHG5

ESMCELS41RPLHG5

产品规格

型号 ESMCELS41RPLHG5
系列 SHIMANO