ESMCELS51RKHIB

ESMCELS51RKHIB

ESMCELS51RKHIB

ESMCELS51RKHIB

产品规格

型号 ESMCELS51RKHIB
系列 SHIMANO