ESMCELS51RPHHG

ESMCELS51RPHHG

ESMCELS51RPHHG

ESMCELS51RPHHG

产品规格

型号 ESMCELS51RPHHG
系列 SHIMANO