ESMCELS51RPLHG5

ESMCELS51RPLHG5

ESMCELS51RPLHG5

ESMCELS51RPLHG5

产品规格

型号 ESMCELS51RPLHG5
系列 SHIMANO