ESMCELS51XKHID

ESMCELS51XKHID

ESMCELS51XKHID

ESMCELS51XKHID

产品规格

型号 ESMCELS51XKHID
系列 SHIMANO