ESMCELS51XKHIS

ESMCELS51XKHIS

ESMCELS51XKHIS

ESMCELS51XKHIS

产品规格

型号 ESMCELS51XKHIS
系列 SHIMANO