ESMCELS51XPHHC

ESMCELS51XPHHC

ESMCELS51XPHHC

ESMCELS51XPHHC

产品规格

型号 ESMCELS51XPHHC
系列 SHIMANO