ESMCELS51XPLHG3

ESMCELS51XPLHG3

ESMCELS51XPLHG3

ESMCELS51XPLHG3

产品规格

型号 ESMCELS51XPLHG3
系列 SHIMANO