ESMCELS51XPLHG5

ESMCELS51XPLHG5

ESMCELS51XPLHG5

ESMCELS51XPLHG5

产品规格

型号 ESMCELS51XPLHG5
系列 SHIMANO