ESMCELS52RKHIB

ESMCELS52RKHIB

ESMCELS52RKHIB

ESMCELS52RKHIB

产品规格

型号 ESMCELS52RKHIB
系列 SHIMANO