ESMCELS52RKHID

ESMCELS52RKHID

ESMCELS52RKHID

ESMCELS52RKHID

产品规格

型号 ESMCELS52RKHID
系列 SHIMANO