ESMCELS52RKHIS

ESMCELS52RKHIS

ESMCELS52RKHIS

ESMCELS52RKHIS

产品规格

型号 ESMCELS52RKHIS
系列 SHIMANO