ESMCELS52RPHHG

ESMCELS52RPHHG

ESMCELS52RPHHG

ESMCELS52RPHHG

产品规格

型号 ESMCELS52RPHHG
系列 SHIMANO