ESMCELS52RPLHG5

ESMCELS52RPLHG5

ESMCELS52RPLHG5

ESMCELS52RPLHG5

产品规格

型号 ESMCELS52RPLHG5
系列 SHIMANO