ESMCELS61RKHIB

ESMCELS61RKHIB

ESMCELS61RKHIB

ESMCELS61RKHIB

产品规格

型号 ESMCELS61RKHIB
系列 SHIMANO