ESMCELS71RPLHG5

ESMCELS71RPLHG5

ESMCELS71RPLHG5

ESMCELS71RPLHG5

产品规格

型号 ESMCELS71RPLHG5
系列 SHIMANO